Ekolojik ayak izi nedir pdf

Ecological footprint per person for turkey and world wwf 2017. Ekolojik ayak izi, ekosistem, nedensellik analizi ecological footprint, which is an indicator of human. Ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasite, kuresel hektar kha olarak adland. Karbon ayakizi birim karbondioksit cinsinden olculen, kurum veya bireylerin ulas. Karbon ayak izi kisilerin ya da sirketlerin kuresel. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Ekolojik ayak izi khabirey 2,76 1,85 2,44 2,56 2,77 2,17 2,3 muhendislik fakultesinde cal. Mevcut teknoloji ve kaynak yonetimiyle bir bireyin, toplulugun ya da faaliyetin tukettigi kaynaklar. Dna ekoloji ekosistem fen final genetik hucre laboratuvar lise biyoloji matematik mitoz mufredat pdf. Bu gosterge, doga uzerinde insan faaliyetleri sonucunda olusan talep ile dogal kaynak arz. Su ayak izi, tukettigimiz mal ve hizmetlerin uretimi icin ihtiyac duyulan su miktar. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden olculen, uretilen sera gaz. Ekolojik ayak izi kisi yuksek talep yuksek karbon yogunlugu dusuk talep yuksek karbon yogunlugu yuksek talep dusuk karbon yogunlugu dusuk talep dusuk karbon yogunlugu. Bir bolgedeki ekolojik ayak izi, o yerin ekolojik kapasitesini asarsa ekolojik ac.

327 1001 369 1221 503 10 1539 1387 1539 780 1276 1153 331 909 459 852 1088 1079 1452 1245 811 253 331 512 1511 842 953 1405 240 1172 642 45 1165 569 1152 604 1439 150 616 107 316